Ceny zywca

Ceny zywca

Na skutek przeciwstawnego ruchu cen żywca i pasz następują poważne zmiany w warunkach opłacalności hodowli trzody; fakt ten jest przyczyną kolejnego rozszerzania i zwężania produkcji przez hodowców. Poszczególni ekonomiści podkreślają przy tym różne strony tego procesu; jedni wskazują przede wszystkim na przyczyny technologiczne uniemożliwiające gospodarstwom rolnym dostosowanie podaży trzody do zmian popytu, inni podkreślają, że rolnicy podejmują przez dłuższy czas błędne decyzje z powodu braku znajomości działających na rynku powiązań i mechanizmów. Wszystkie te wyjaśnienia zatrzymują się na powierzchni zjawisk. Istotę zagadnienia stanowi sprawa przystosowania produkcji do potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Dlatego nie można wyjaśnić problemu ?cyklów świńskich” abstrahując od działania prawa anarchii i konkurencji w ustroju kapitalistycznym. Żywiołowy charakter reakcji wielkiej ilości producentów rolnych wytwarzających na rynek, a więc dla zaspokojenia potrzeb społecznych, lecz niezależnie od siebie, na własny rachunek i własne ryzyko, musi powodować częste powstawanie dysproporcji. Reakcje na ceny z minionego okresu doprowadzają do wytworzenia się za każdym razem innej sytuacji rynkowej, przy czym charakterystyczną cechą każdej z tych sytuacji są ciągłe odchylenia od równowagi to w jednym, to w drugim kierunku. Planowy rozwój produkcji rolnej”, w tym i hodowli, mogą zapewnić jedynie socjalistyczne stosunki produkcji na wsi.

1 Comment

  1. Marek

    pożyczka bez sprawdzania w bazach

About