Elektroniczny obieg faktur

Elektroniczny obieg faktur

System EOF (Elektroniczny obieg faktur) jest to system, stworzony w celu usprawnienia procesu przetwarzania faktur w firmie. Z reguły system dzieli się na dwie części:

– Budżety (Budget distribution system) – ta część, ma za zadanie usprawnić proces planowania budżetów i zarządzanie autoryzacjami.

– Faktury (Inovice distribution system) – ta część ma za zadanie usprawnić proces obiegu faktury w firmie
EOF jest zintegrowany z technologią SharePoint (organizacje używają tego programu do tworzenia witryn sieci web, może on pełnić także funkcję bezpiecznego miejsca do przechowywania, organizowania i udostępniania informacji oraz uzyskiwania do nich dostępu z niemal każdego urządzenia).

Po co planować budżety? Dlatego, aby rozbić kwotę przyznaną danemu działowi na mniejsze jednostki operacyjne.

EOF umożliwia również powiązanie faktur z innymi dokumentami. Pliki w zależności od potrzeb – można wprowadzać bezpośrednio do EOF bądź eksportować z innych systemów.

Elektroniczny obieg faktur – korzyści:
– redukcja liczby papierowych dokumentów będących w obiegu,
– eliminacja problemu ginących faktur,
– skrócenie czasu pracy nad fakturą,
– Systematyzacja obiegu dokumentów.

About