Komunikacja Niewerbalna

Komunikacja Niewerbalna

Mimika i gest
Porozumiewanie się ludzi za pomocą słowa mówionego jest tak oczywiste, iż ciężko sobie wyobrazić, że w komunikowaniu się między sobą zajmują one jedynie 7% całego przekazu.
Pozostałe 93% to gesty, mimika, intonacja głosu, gestykulacja, postawa ciała a nawet fryzura i styl ubioru. W zasadzie coś, z czego w trakcie rozmowy nie do końca zdajemy sobie sprawę, a mimo to nasze zmysły to odbierają, kodują i przetwarzają po swojemu na treść, która zapada w umysł i stanowi opinię o tym, co jest właściwym komunikatem.
Jak widać komunikacja niewerbalna to przeważająca część tego co ktoś przekazuje w trakcie na przykład spotkania. Nawet, jeśli nic nie wypowiada jego postawa jest informacją o tym, co czuje i jakie jest jego nastawienie do otoczenia.
Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z potęgi mowy ciała i dlatego po niektórych z łatwością można odczytać złe intencje lub nieszczerość. I przeciwnie – nawet jeśli ktoś sygnalizuje niechęć do czegoś – jego wygląd może zdradzać, że jest przyjazny i otwarty na propozycję.
Dla bardziej świadomego porozumiewania się, obok używania poznanych w trakcie życia słów warto korzystać z właściwie stosowanych komunikatów niewerbalnych.

About