Psychologia w ekonomii

Psychologia w ekonomii

Ekonomista to człowiek, który niewątpliwie musi posiadać bardzo rozległą wiedzę jeśli chodzi o gospodarkę czy też finanse. Jednakże, ekonomia to nie tylko liczby. Dla ekonomisty bardzo ważna jest również znajomość psychologii. Wszelkie ruchy na rynkach finansowych, czy też każda zmiana w gospodarce jest efektem konkretnych zachowań ludzi. Tak więc oczywistym jest, że aby przewidzieć co wydarzy się w gospodarce, trzeba znać psychikę ludzi. Tylko znajomość psychiki ludzkiej daje możliwość przewidzenia zachowania ludzi. Warto jednak zauważyć, że psychologia nie jest nauką ścisłą. Dlatego też, nawet będąc wybitnym psychologiem, człowiek nie jest w stanie przewidzieć w stu procentach jakie będzie zachowanie innych ludzi. Każdy człowiek jest inny, przez co każdy człowiek nieco inaczej reaguje w tej samej sytuacji. Ponadto, psychika ludzka, pomimo iż badana jest już od wielu lat, wciąż potrafi zaskakiwać. Prawda jest taka, że potrzeba jeszcze wielu lat badań, zanim ludzka psychika zostanie w pełni poznana.

About