Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

Jak rośnie Twój dług?

Osoba, która zaciągnęła tak zwaną chwilówkę, czyli szybka pożyczkę oferowaną przez internet, jest zobowiązania do jej spłaty w terminie wskazanym na umowie wraz z wszystkimi odsetkami. Opóźnienie w spłacie skutkuje naliczeniem dodatkowej prowizji, a więc jej dług wobec pożyczkodawcy rośnie. W wypadku dalszego niespłacania pożyczki przez dłużnika, parabank rozpoczyna proces windykacji. Najpierw jest to windykacja polubowna – firma stara się dogadać ze swoim klientem i umożliwia mu spłatę w ratach, których wysokość jest ustalana indywidualnie. Wiąże się to jednak ze wzrostem kwoty, jaką należy spłacić, ponieważ firma za każdy miesiąc nalicza odsetki. Niestosowanie się do ustalonych warunków powoduje przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej, która nakłada na dłużnika dodatkowe prowizje. W ten sposób dług wzrasta jeszcze bardziej. Brak współpracy z windykatorem skutkuje skierowaniem sprawy do sądu i wówczas ma miejsce windykacja sądowa. W tym wypadku kwota do spłaty jest jeszcze wyższa, ponieważ dochodzą do niej koszta sądowe.

About